Szolidaritás - közösségi oldalak

Kiemelt hírek - történések

Közlemények, felhívások

Felhívás - Levél José Manuel Barrosónak

2012.01.13

A Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívással fordul szimpatizánsaihoz és minden magyar állampolgárhoz, hogy nyilatkozatukkal erősítsék meg az Európai Unióhoz való tartozásunkat. Úgy gondoljuk, hogy a mai magyar kormányzat mind tetteiben, mind pedig kommunikációjában egyre messzebb sodor bennünket Európától. Úgy gondoljuk, Magyarország és a magyar polgárok jövője elválaszthatatlan attól a közösségtől, amit ma az Európai Unió jelent. Közösek a gondjaink és közösek a céljaink is. Ezért a Magyar Szolidaritás Mozgalom 2012. január 13-tól Budapesten és az ország több pontján aláírásgyűjtésbe kezd. Erősítsük meg újra az ország elkötelezettségét az európai értékek mellett, erősítsük meg szerepvállalásunkat Európa jövőjének kidolgozásában.

Tisztelt magyar állampolgárok, az Európai Unió polgárai!

A 2003. április 12-én tartott népszavazáson a Magyar Köztársaság 3.056.027 állampolgára úgy döntött, hogy Magyarország csatakozzék tagállamként az Európai Unióhoz, és megvalósítja ezeréves álmát, amelyet már Szent István is megfogalmazott: Magyarországnak Európához kell tartoznia.


A XXI. század globális világában, amikor a világ országai ezer szállal kötődnek egymáshoz, amikor hazánk jóléte és felemelkedése minden eddiginél jobban függ a szomszédainkkal, európai szövetségesekkel és a tágabb nemzetközi környezettel fenntartott jó kapcsolatainktól, történelmi bűn függetlenségi háborút folytatni, és azt hangoztatni, hogy „nekünk senki sem diktál”. Egy gazdaságilag erős, azonos elveken és értékeken alapuló, demokrata közösséghez tartozni nem jelenti önállóságunk elvesztését! Esélyt ad képességeink, tudásunk hatékonyabb kibontakoztatásához. Esélyt ad az ország megerősödéséhez és felemelkedéséhez.


 A jelenlegi magyar kormányzat sorozatosan olyan lépéseket tesz, amelyek ellentmondanak az aláírt nemzetközi és uniós egyezményekben vállalt kötelezettségeknek. Ezért úgy érezzük, hogy hazánk nemzetközi kapcsolatrendszere és nem utolsósorban európai uniós tagsága súlyos veszélybe került. A fejlett, demokratikus társadalmaktól sorra kapjuk figyelmeztetéseket. A napokban a magyar sajtóban is megjelent külföldi vélemények csak a jéghegy csúcsát jelentik, amelyet a kormányzat már nem tud a magyar polgárok elől elrejteni!


 Ne engedjük a már régen nem létező „kétharmad” bűvöletétől megszédült Fidesz-kormánynak, hogy a maga önkényuralmának és ki tudja, milyen anyagi érdekek érvényesülésének céljától vezéreltetve, hátat fordítson a demokratikus jogrendnek, és az Európai Uniótól egyre távolabbi vizekre kormányozza hazánkat! Ne engedjük, hogy pillanatnyi hatalmi célok által vezérelve megpecsételje a mi, és a jövendő generációk sorsát!


 A Szolidaritás Mozgalom ezúton szólít fel minden felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy a mellékelt Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és elküldésével erősítse meg azt a szándékát, hogy bárhogy cselekedjék is a jelenlegi kormány most vagy a jövőben, ő továbbra is az Európai Unió polgára kíván maradni!


 A nyilatkozatok a mellékelt címre elküldve ügyvédi letétbe kerülnek, és  azokat 2012. március 15-ig együtt fogjuk eljuttatni  Brüsszelbe.

A kitöltött nyilatkozatokat az alábbi címekre kérjük eljuttatni:

Elektronikus formában:
nyilatkozat2012@gmail.com
Postai úton:
Dr. Jován László
1461 Budapest, Pf. 304.

A nyilatkozat letölthető INNEN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Barroso
Elnök Úr részére
Európai Bizottság
1049 Brussels, Belgium


Nyilatkozat


Alulírott ……………………………………………………………………………, jelen nyilatkozatommal megerősítem a 2003. április 12-én megtartott népszavazáson, az„Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” kérdésre adott válaszomat, melyen a 3.056.027 érvényes szavazatot leadó honfitársaim egyikeként támogattam a Magyar Köztársaság csatlakozását az  Európai Unióhoz!
Ma is azt gondolom, hogy hazámnak az Unióban van a helye.

Alulírott ……………………………………………………………………………………,
életkorom miatt 2003-ban nem volt lehetőségem részt venni a népszavazáson. Úgy gondolom, hogy hazámnak az Európai Unióban van a helye!

Egyben kérem, a jövőben minden körülmények között tekintsenek az Európai Unió
polgárának!
 
Tisztelettel,
…………………………, 2012. január ..
 
……………………………………………
        aláírás

Vissza a többi hírhez
Vissza a lap tetejére Vissza a főoldalra
Szolidaritás - közösségi oldalak facebook